Термін "рейдерство" сьогодні вживається досить часто. І хоча більшість людей не зовсім розуміють його значення, але всі точно знають, що це щось незаконне. Вказаний термін був нами запозичений з-закордону разом із переходом до ринкової економіки. Адже, в так-званих 90-их також відбувалося те саме рейдерство, але більш грубими та жорстокими методами, які набагато простіше кваліфікувалися в рамках кримінального кодексу ніж сьогоднішні способи перерозподілу власності. 

            Те, що ринкові відносини передбачають перерозподіл права власності, є аксіомою. Такий перерозподіл може відбуватися як за взаємною згодою покупця та власника активу, так і за небажання власника уступати свої права. У другому випадку перехід прав власності здійснюється у вигляді рейдерського захоплення.

            Рейдерство – це протиправний перерозподіл власності. У його основі лежать явні порушення закону, які стають можливими завдяки корупції в судах і різних органах влади: підкуп, шахрайство, використання фізичної сили. Відбувається воно в різних формах: силове захоплення, шахрайство, встановлення контролю над менеджментом, навмисне або фіктивне банкрутство, реприватизація тощо.

            Звичне для нашого ока фізичне захоплення об'єкта з використанням кількох десятків бійців у чорному – це лише складова всього рейдерського механізму. Фізичному захопленню обов'язково передує певний правовий акт: рішення суду, документи купівлі-продажу тощо. В більшості випадків такі документи отримані сумнівним шляхом або взагалі сфальсифіковані. Тому важливим елементом рейдерської атаки є елемент неочікуваності: щоб жертва не встигла розібратися з документами.

            Для рейдерів головне потрапити до адміністративної будівлі підприємства та заволодіти печаткою і оригіналами статутних документів. Тому, лише фізичний захист підприємства не забезпечить захисту від рейдерської атаки спрямованої на правову зміну власника підприємства. 

 

            Найпоширенішими способами рейдерства є:

            - силове захоплення – це улюблений жанр українського рейдерства. Для його здійснення потрібні кілька десятків бійців і отримане сумнівним шляхом судове рішення;

            - шахрайство - відбувається, наприклад, у вигляді маніпуляцій з реєстром акціонерів, обману державних реєструючих органів тощо;

            - встановлення контролю над менеджментом - реалізується шляхом підкупу, шантажу або погроз на адресу керівництва компанії, членів їхніх родин;

            - фіктивне банкрутство компанії - для цього атакуючий консолідує у себе значну частину боргів та ініціює процедуру банкрутства, забезпечуючи потім таким чином зручне конкурсне управління бажаними активами;

            - вплив через капітал – купивши частку в статутному фонді, рейдер має можливість впливати на призначення/звільнення менеджменту, прийняття рішень і претендувати на активи.

            Але, як зазначалося вище, ключовим інструментом під час виконання всіх зазначених сценаріїв – є судове рішення і досить часто незаконне.

            Що сприяє рейдерству

            Основними умовами, які створюють благодатний ґрунт для здійснення захоплення підприємства, є:

            - наявність відносно легальних або зовсім нелегальних активів, що належать підприємству, або неправильно оформлені на них права;

            - недосконалі корпоративні документи (установчий договір, статут, внутрішні положення);

            - "сірі" фінансові схеми, кредиторські заборгованості та прострочені платежі в бюджет і позабюджетні фонди;

            - слабка організаційна структура підприємства;

            - недостатньо мотивований і лояльний топ-менеджмент.

            Приблизна схема рейдерської атаки  

            Спочатку знаходиться об'єкт, під який готується організаційно-правовий план дій, вивчаються відносини між акціонерами, з'ясовуються існуючі конфлікти, ступінь захищеності активів, економічні та політичні зв'язки власників, фінансові показники тощо. Після вивчення обраного об'єкта, юристи рейдерів шукають слабкі місця, помилки в попередніх переходах прав власності, статуті. З отриманої інформації вибирається найслабкіша ланка і по ній наноситься перший удар.

            Що повинен забезпечити власник підприємства під час рейдерської атаки

            – будинок і документи компанії повинні бути добре захищені. Тут не можна покладатися винятково на технічні засоби та приватні охоронні компанії. Найкращим варіантом фізичного захисту є охорона об'єкту державною службою охорони;

            – усі правові дії в процесі боротьби з рейдерською атакою повинні здійснюватися кваліфікованими юристами;.

            – наявність "нормальних" ділових стосунків з певними чиновниками, які зможуть надати певну допомоги в боротьбі з рейдерами;

            – необхідно заручитися підтримкою якомога більшої кількості партнерів по спільному бізнесу, можливо саме вони також знаходяться в недружніх відносинах з атакуючою компанією;

       звернення до всіх можливих засобів масової інформації. Чим більше рейдерська

 атака стане публічною тим важче рейдерам буде реалізовувати свої плани;

            – у разі можливості не зайвим буде завдати удар у відповідь. Адже атакуюча компанія також може мати правові проблеми, наприклад з установчими документами, акціонерами, контролюючими органами тощо. Варто зібрати про рейдерів максимум інформації, яка, можливо, зможе стати вирішальною для них.

            Як уникнути рейдерства

            Підґрунтям для виникнення рейдерських атак практично завжди є юридичні помилки, недбалості або порушення законодавства, які були допущені компанією, що стала предметом рейдерства. Іншою групою причин для виникнення рейдерських атак є несправедливе відношення акціонерів, які контролюють компанію до міноритарних акціонерів та/або членів орендного колективу, які приймали участь у приватизації.

Щоб максимально зробити невигідною рейдерську атаку на Ваш актив необхідно:

            - усунути всі юридичні недбалості та помилки в статутних документах та договорах купівлі-продажу акцій;

            - заборонити конфліктні ситуації з міноритарними акціонерами (оскільки чим більше скривджених вами, тим більше може з’явитися у вас недоброзичливців);

            - ніколи не вірити в незалежність "незалежного" державного реєстратора;

            - залучати надійних юристів ще до того, як ви стали жертвою рейдерської атаки.

            Як протистояти рейдерству

            Більшість фахівців в сфері корпоративного права схиляються до думки, що основними способами протистояння рейдерству повинні бути в першу чергу превентивні заходи. Тобто, кожен повинен бути готовий до рейдерської атаки. Практика показує, що в цей час в Україні протистояти рейдерським атакам винятково правовими способами неможливо. Захист забезпечують фактично ті ж інструменти, що й використовуються рейдерами: пошук прихильників в органах державної влади та в судах, звернення до "авторитетних" бізнесменів, підтримка правоохоронних органів тощо.

            Компанії, що бажає захистити себе від можливого захоплення, варто організувати низку цілком необхідних дій. Усі вони спрямовані на максимальне усунення умов, що роблять компанію привабливою для захоплення або полегшують завдання рейдера.

            Ще коли навіть немає жодного натяку на рейдерську атаку необхідно звертати увагу на такі факти:  появу в ЗМІ повідомлень із жорсткою критикою на адресу власників та/або менеджменту підприємства, недостовірної інформації про його фінансову благонадійність; часті перевірки контролюючих органів; активізація продажів корпоративних права міноритарними акціонерами; виникнення проблем із закріпленням права власності на різні об'єкти, сировину тощо. В сукупності вказані обставини можуть бути "першими дзвониками" підготовки до рейдерської атаки.

            Способи захисту від рейдерства:

            - змінити організаційно-правову форму підприємства, наприклад ПАТ реорганізувати в ПрАТ або перетворити в ТОВ. Сенс цієї зміни полягає в обмеженні обігу акцій або перетворення акцій АТ у частки ТОВ.

            - реструктуризація активів компанії. Адже рейдер цікавиться компанією, яка має нерухоме та рухоме дороге майно. Тобто, якщо вивести вказане майно на інші власні або дружні компанії, зацікавленість у рейдера пропаде;

            - реструктуризація пасивів компанії. Тобто, проведення додаткової емісії звичайних іменних акцій або облігацій компанії та розподіл їх серед підконтрольних основним власникам осіб;

            - контроль за кредиторською заборгованістю, тобто недопущення простроченої заборгованості та жорсткому контролі умов договорів з кредиторами;

            - внесення змін до статуту компанії положень, які обмежують можливість для ворожого поглинання, наприклад, формалізація процедури проведення зборів акціонерів, ускладнення процедури обрання ради директорів і пред'явлення спеціальних вимог до кандидатів, пред'явлення спеціальних вимог до кандидатури генерального директора, обмеження повноважень генерального директора і т. д.;

            - створення підконтрольної кредиторської заборгованості. Тобто умисне створення кредиторської заборгованості перед дружніми компаніями;

            - зменшення кількості міноритарних акціонерів компанії, шляхом скупки акцій у міноритарних акціонерів, що у свою чергу зменшує ймовірність корпоративного шантажу і збільшує відсоток володіння акціями в основних власників компанії;

            - перевірка реєстроутримувача акцій компанії. Це дозволить виключити можливість витоку даних з реєстру акціонерів, а також дозволить власникам компанії бути в курсі операцій, які відбуваються в реєстрі.

           

            Зазначені способи захисту від рейдерських атак не є панацеєю, але в даному випадку діє принцип: "Поінформований – отже озброєний".